ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115-22 เควี

Category
Electrical Energy, Substation construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มูลค่าโครงการ: 20,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018