เทสโก้ฯ จับมือ คลีนเทคโซลาร์ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่ม 19 สาขา สานต่อนโยบายพลังงานทดแทน 100% ปี 2573

               เทสโก้ โลตัส เซ็นสัญญาข้อตกลงการซื้อพลังงาน (PPA) ร่วมกับ คลีนเทค โซลาร์ หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตพลังงานทดแทนให้แก่บริษัทชั้นนำในทวีปเอเชีย

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการติดตั้งและดำเนินการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาร้านค้าของ เทสโก้ โลตัส 19 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของกลุ่มเทสโก้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนทั้งหมด 100% ภายในปี 2573 ทั้งนี้ การสัญญาข้อตกลงการซื้อพลังงาน คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่า 21.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12,515 ตันต่อปี และตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ คลีนเทคโซลาร์จะเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุน การออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เทสโก้ โลตัส

               “ มิโรสลาฟ ฟริมอล ” ประธานกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า กลุ่มเทสโก้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2563 ร้อยละ 65 ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้จะต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และภายในปี 2573 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 100% จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งป็นนโยบายในการเป็นธุรกิจปลอดคาร์บอนภายในปี 2593 “โดยในปี 2559 เราได้เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขา 8 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 5 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมกับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือกับคลีเทคโซลาร์ในครั้งนี้ จะทำให้เรามีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 36.5 กิกะวัตต์ตลอดทั้งปี ทำให้ความร่วมมือกับคลีนเทคโซลาร์ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย”

               “ ราจู ชูกลา ” ผู้ก่อตั้งคลีนเทคโซลาร์และประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า คลีนเทคโซลาร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาขาของเทสโก้ โลตัส “ ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของทีมงานในประเทศไทยของเราที่สามารถส่งมอบโซลูชั่นส์ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ให้แก่บริษัทชั้นนำทั้งหลาย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอันยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มเทสโก้ ”

แหล่งข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ