บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมงานพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมงานพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       โดยมี พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานสถานีไฟฟ้า 2 หลังจากพิธีเปิดมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และเดินเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า ซึ่งบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นผู้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 แห่งนี้เป็นที่สำเร็จและเปิดใช้งานแล้วอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์