ปรับปรุงระบบจำหน่าย

Category
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริเวณหน้าโครงการ บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

มูลค่าโครงการ: 2,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2017