งานเพิ่มเบย์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าหัวทะเลและก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงโรงไฟฟ้า

Category
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

มูลค่าโครงการ: 24,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2019