ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (J2000)

Category
งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
 

มูลค่าโครงการ: 67,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2017