ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (J1700)

Category
งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.ทับคาง/หนองปรง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 

มูลค่าโครงการ: 64,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018