ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (J1700)

Category
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.ทับคาง/หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

มูลค่าโครงการ: 47,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2016