ประสานงานกับ PEA และ EGAT ในส่วนขั้นตอนการขอรับไฟ,งานทดสอบ Fiber Obtic

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

 

มูลค่าโครงการ: 2,300,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2019