ซ่อมแซมระบบสายส่ง 115 เควี ทางหลวงหมายเลข 32

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชถึงทางรถไฟ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

 

มูลค่าโครงการ: 4,300,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2019