งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยงโรงไฟฟ้า

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล2 จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 

มูลค่าโครงการ: 7,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018