งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Remote Substation#2

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 

มูลค่าโครงการ: 5,500,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018