งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 และปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2

Category
Electrical Energy, Substation construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.พลูตาหลวง/บ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

มูลค่าโครงการ: 727,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2020