ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สำหรับโครงการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการ

Category
Electrical Energy, Transmission lines construction
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
มูลค่าโครงการ: 713,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018