ก่อสร้างขยาย Hardstand T2 Windfarm

Category
Renewable Energy, Wind Power Plant
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

 

มูลค่าโครงการ: 38,400,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018