4 รัฐในสหรัฐอเมริกาได้รับการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 30 % ของพลังงาน

รัฐแคนซัส หนึ่งในรัฐที่มีการผลิตพลังงานใช้เองมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศประจำปี ค.ศ. 2017 ซึ่งยังตามหลังรัฐไอโอวา กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า แม้ว่าการติดตั้งกังหันลมแห่งใหม่ ๆ ในสหรัฐอเมริกาจะลดลงในปี ค.ศ. 2017 แต่พลังงานลมจะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศในปี ค.ศ. 2018 นี้ โดยมี 4 รัฐคือ Iowa, Kansas, Oklahoma และ South Dakota ซึ่งตอนนี้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใช้เองในรัฐได้มากกว่า 30% อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของสมาคมพลังงานลมแห่งอเมริกา แม้ว่าอุตสาหกรรมพลังงานลมของสหรัฐจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว แต่อัตราการเติบโตของโครงการติดตั้งนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด พบว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 7 กิกกะวัตต์ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งลดลงมากกว่า 8 กิกกะวัตต์จากปี ค.ศ. 2016 การเติบโตที่ช้าลงนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการเครดิตภาษี ซึ่งนักพัฒนาหลายท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการเครดิตภาษีการผลิตพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลกลางสำหรับการใช้พลังงานลมได้จนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2016 ทว่าโครงการดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 และผู้ว่าการรัฐ Oklahoma ซึ่งเป็นรัฐอันดับสองของสหรัฐที่มีการใช้พลังงานทดแทนจากลมมากที่สุด ได้มีการลงนามสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายในปี ค.ศ. 2017 เพื่อยุติมาตรการจูงใจด้านภาษีของรัฐสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานเป็นระยะเวลา 3 ปีก่อนการพิจารณางบประมาณขาดดุล

               การใช้พลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริการยังไม่มากพอดังที่คาดหวัง พบว่าทั่วประเทศมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมมากกว่า 6% ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำกลายเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในปีนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่มีการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศที่ประมาณ 17% มีแนวโน้มลดลง จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะโลกร้อนยืนยันว่า การใช้พลังงานหมุนเวียนจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็น 30% ของพลังงานทั้งหมดของโลกภายในปี ค.ศ. 2020 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสนธิสัญญาปารีส หนึ่งในพื้นที่ที่ถือว่ามีศักยภาพมากที่สุดด้านการใช้พลังงานลมในสหรัฐคือบริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อ้างอิงจากรายงานของทางสมาคมพลังงานลมแห่งอเมริการะบุว่า มีการยกเว้น Maine และ Vermont ซึ่งเป็นรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากลมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐ Massachusetts, New Jersey และ New York ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ถูกผลักดันให้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเช่นกัน

แหล่งข้อมูลจาก : https://insideclimatenews.org/news/20042018/wind-power-renewable-clean-energy-technology-iowa-kansas-oklahoma-south-dakota-paris-awea

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Four-US-States-Generate-Over-30-Of-Their-Electricity-From-Wind.html https://www.awea.org/AMR2017Press