โครงการ RSS อาสาพัฒนาโรงเรียน

        เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และทีมบริหารโครงการ ของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตทางการศึกษาสำหรับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดเนินยาง ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายชยุต พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ดังกล่าว

        โรงเรียนวัดเนินยางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครู 5 ท่าน และเด็กนักเรียนประมาณ 70 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ที่ยังคงเฝ้ารอการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสมทบทุนและสิ่งของจากผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น ทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน, โต๊ะปิงปอง, ตุ๊กตา ของเล่นเสริมทักษะและการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท นอกจากนี้ทีมงานจาก RSS2016 ยังร่วมเล่นกีฬา ทำอาหารกลางวัน และแจกไอศกรีมให้กับน้องๆ อีกด้วย เพราะเราคาดหวังเพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเด็กๆ และเล็งเห็นความสำคัญว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต