บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด “อาร์ เอส เอส ไม่ทิ้งกัน บกน.7”

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นายกำธร กิตติอิสรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เข้ามอบข้าวสาร-อาหารแห้ง สนับสนุน โครงการ “ตู้ปันสุข” แก่ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ มูลค่ากว่า 110,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯได้เล่งเห็นความลำบากของประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด -19 จึงเข้าร่วมกับ บกน.๗ ผู้จัดโครงการนี้ขึ้น พร้อมกระจายกำลังออกช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำตู้ปันสุข วางไว้ในชุมชนต่างๆ และนำข้าวสาร-อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และสิ่งของที่จำเป็น มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข หากประชาชนที่มีความลำบากหรือเดือดร้อน สามารถมาหยิบอาหารไปรับประทาน หยิบของไปใช้ได้  และยังเป็นจุดส่งต่อให้ผู้ที่อยากแบ่งปันช่วยเหลือสังคมก็สามารถนำสิ่งของมาร่วมกับโครงการนี้ได้ เพื่อปันน้ำใจคนละเล็กน้อยให้กันและกัน ทางบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนเคียงข้างสังคมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน