บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด แบ่งปันน้ำใจร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

       ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มอบหมายให้ นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมด้วย พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุขรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนมอบ หน้ากากอนามัย 400 กล่อง กระดาษชำระชนิดเปียก 400 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 500 ขวดและน้ำดื่ม 400 แพ็ค ให้กับทางโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ อธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้