บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 “บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด” ได้ส่งตัวแทน เพื่อถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเสด็จ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 “บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด” นำโดย นางใกล้รุ่ง มูลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานบริษัทฯ ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดเสด็จ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี