บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด สืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมแต่งชุดไทย สรงน้ำพระ

           เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมใจแต่งกายชุดไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทและบุคลากรในองค์กร