บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด “ปันความสุขจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2561 จ.นครราชสีมา”

“เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทำร่วมกันอย่างสนุกสนาน พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็ก ที่มาร่วมทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง”