บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559

           บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ฯ ซึ่งภายในงานผู้บริหารและพนักงาน ต่างได้รับศีลรับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่กันอย่างทั่วหน้า