การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 (ลานไก) และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ามหาสารคาม 2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 (ลานไก) และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ามหาสารคาม 2 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค