การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วังวิเศษ จ.ตรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วังวิเศษ จ.ตรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค