การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิทวัส บุญเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ และนายยุทธการ เพชรศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายทรงชัย ตาตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โค้งดอนเซ่ง-แยกบางแพ (ฝั่งขวา) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 มูลค่างาน 14.78 ล้านบาท ,สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) ข้างสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก-เทศบาลศรีดอนไผ่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 มูลค่างาน 22.84 ล้านบาท และสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) สถานีไฟฟ้าท่ายาง-ตลาดนิคมชะอำ (ฝั่งซ้าย) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 มูลค่างาน 23.92 และล้านบาท ณ Function Room2 คุ้มดําเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี