การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (ปรับปรุงสถานีเดิม) และ งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 ถึง สถานีไฟฟ้าท่ายาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม และนายมงคลชัย ปราชญ์บวร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (ปรับปรุงสถานีเดิม) มูลค่างาน 145.09 ล้านบาท และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 ถึง สถานีไฟฟ้าท่ายาง  มูลค่างาน 109.40 ล้านบาท  ณ ห้องประชุมเจมินี่ (Gemini) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.