การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 โครงการ

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 2 มูลค่างาน 201.50 ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 1 จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 มูลค่างาน 237.89 ล้านบาท และ 3. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับปรุงสถานีเดิม) และก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีไฟฟ้าหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 และตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 มูลค่างาน 433.10 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น