การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายระบบ Microgrid แรงดันกลางพร้อมติดตั้ง ที่บริเวณโรงไฟฟ้าขยะแพรกษา สมุทรปราการ จำนวน 1 ระบบ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายระบบ Microgrid แรงดันกลางพร้อมติดตั้ง ที่บริเวณโรงไฟฟ้าขยะแพรกษา สมุทรปราการ จำนวน 1 ระบบ มูลค่างาน 24.99 ล้านบาท ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย