เสานี้กำลังจะหายไป…!

รื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าใจกลางเมือง ถ.หลังสวน-สารสิน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนหลังสวน และถนนสารสิน รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ “เสาต้นนี้กำลังจะหายไป” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ