บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดสิงห์ ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 “ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ” นำโดย นายฉัตรชัย มั่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟนีออน น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยทำนุบำรุงวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา ณ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างอิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานต่อไป