บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตายาย

           วันที่ 25 มิ.ย. 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลตายาย บริเวณหน้าบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งอาคารสำนักงานใหม่ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปิดใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ