รู้จัก “UNICON” รถ EV ฝีมือวิศวกรไทย ต่อยอดความรู้สู่การใช้จริง

พาไปรู้จักกับ “ยูนิคอน” รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจในการต่อยอดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ายูนิคอน (UNICON) รุ่นที่ 1 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางภายในสถาบัน ด้วยการคมนาคมพลังงานสะอาด และเป็นต้นแบบในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

ภาพจาก facebook : kmitlofficial


          สำหรับรถยูนิคอน รุ่นที่ 1 มีจุดเด่นในด้านประหยัดพลังงานและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้มอเตอร์ชนิด PMSM ขนาดยี่สิบกิโลวัตต์ (20kW) และใช้แบตเตอรี่ Li-On ขนาด 96 โวลต์ (96 V) ที่มีความจุ 400 แอมแปร์-ชั่วโมง (400 Ah) โดยในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำว่า 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 คน

          แรงบันดาลใจในการออกแบบรถคันนี้ มาจากรถรางที่ใช้ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนชื่อรถยูนิคอน (UNICON) มาจากคำว่า University และ Connection ที่นอกจากจะสื่อความหมายถึงรถโดยสารที่เชื่อมต่อการเดินทางภายในพื้นที่สถาบันฯ แล้ว ยังสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน

ภาพจาก facebook : kmitlofficial

สำหรับผลงานชิ้นนี้ วิจัยและพัฒนาโดยทีมคณาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่า และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เข้ากับเทรนด์พลังงานสะอาด รวมทั้งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ สู่การใช้งานจริงที่อาจจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

ที่มา : tnnthailand.com