กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ “ จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กับปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2 ” ร่วมกับ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 พลเรือตรี โอภาส บูรณสัมฤทธิ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ร่วมกับนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กับปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2 มูลค่า 727 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี