การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ลงนามในสัญญางานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี พร้อมสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพสุธา คันสร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี พร้อมสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค