การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่ (โรงแรมวังใต้ถึงโรงเรียนเทพนิมิตศึกษา) และบริเวณถนนชนเกษม (แยกแสงเพชรถึงแยกสะพานนริศ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งานด้านไฟฟ้า) Consortium กับ บริษัท ศรีราชา ซีแลนด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ เครือศรี ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่ (โรงแรมวังใต้ถึงโรงเรียนเทพนิมิตศึกษา) และบริเวณถนนชนเกษม (แยกแสงเพชรถึงแยกสะพานนริศ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งานด้านโยธา) Consortium กับ บริษัท ศรีราชา ซีแลนด์ จำกัด โดยมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 262.68 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น