การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตากใบ จังหวัดนราธิวาส

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 2 บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตากใบ จังหวัดนราธิวาส มูลค่างาน 175.50 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค