การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานจัดงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก โดยมีนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริหารโครงการของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ ห้อง Grand Marigold ชั้น 2 Maria Garden Restaurant ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2567

โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของจังหวัดนนทบุรี ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย